Технагляд за будівництвом

Я пропоную послуги з виконання функцій замовника-забудовника і здійсненя технічного нагляду за ходом будівництва, реконструкції і капітального ремонту:

• контроль за відповідністю виконуваних робіт, застосовуваних конструкцій, виробів, матеріалів і обладнання, що постачається дизайнерських і проектних рішень, вимог будівельних норм і правил, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів

• контроль за якістю і відповідністю кошторисної документації використовуваних при виробництві робіт конструкцій, виробів і матеріалів, а в разі необхідності – перевірка наявності документів, що засвідчують їх якість (технічних паспортів, сертифікатів та ін)

• контроль за дотриманням підрядною організацією технологій і рекомендацій фірм, що виробляють будівельні матеріали і обладнання

• прийняття своєчасних заходів і контроль за недопущенням необґрунтованого внесення змін у технічну документацію і збільшення кошторисної вартості будівництва (тобто появи не підкріплених розрахунками і не узгоджених з замовником кошторисів на додаткові роботи)

• огляд і оцінка спільно з працівниками підрядної організації, виконаних робіт і конструктивних елементів, прихованих при виробництві наступних робіт, а також забезпечення вимог щодо заборони виробництва подальших робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт

• участь у перевірках стану і відповідності проекту інженерного обладнання, що надходить на монтаж, його монтажу та приймання в експлуатацію контроль наявності і правильності ведення первинної виконавчої технічної документації, виконавчих схем змонтованих інженерних комунікацій та внесення в неї змін у зв’язку з виявленими недоліками та вадами при виробництві робіт

• здійснення по мірі готовності за участю представників підрядної організації проміжного приймання етапів виконаних робіт

• участь у проведенні робітниками або приймальними комісіями перевірок якості будівельних і оздоблювальних робіт при прийманні об’єкта в цілому

• контроль за виконанням підрядною організацією вказівок і приписів авторського нагляду і вимог технічного нагляду замовника, що належать до питань якості виконуваних робіт і застосовуваних конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування, а також своєчасного усунення дефектів і недоробок, виявлених при прийманні окремих видів робіт або об’єкта в цілому

• контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних і пред’явлених до оплати будівельних та оздоблювальних робіт проектно-кошторисної документації