Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву

09. 08. 2016, Oleg, Статті

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо сприяння будівництву

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 48, ст.358 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
N 51, ст. 1122):

1) абзац перший частини першої статті 96 після слова
“розміщення” доповнити словами “підготовчих робіт до будівництва”;

2) абзац перший частини другої статті 96-1 після слова
“виконання” доповнити словами “підготовчих або”.

2. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) пункт “ґ” статті 7, пункт “б” статті 8, пункт “б” статті
10 виключити;

2) статтю 93 після частини третьої доповнити новою частиною
такого змісту:

“4. Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому
числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у
заставу, спадщину, вноситися до статутного фонду власником
земельної ділянки – на строк до 50 років, крім випадків,
визначених законом”.

У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно
частинами п’ятою – сьомою;

Завантажити